Adapteaza-te si fii flexibil, permanent, la nou!

Proiectul ADAPTEAZA-TE SI FII FLEXIBIL PERMANENT LA NOU !, cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 , a fost depus in cadrul Axei prioritare 3: “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” , Domeniul major de interventie 3.2: “Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”, in cadrul liniei de referinta: (CCI): 2007RO051PO001

Proiectul este implementat in parteneriat si se adreseaza angajatilor si managerilor de la toate nivelurile din ONG-urile aferente Regiunii Sud-Est, din judetele Galati, Braila si Tulcea, din mediul urban si rural.

Parteneri in proiect:
FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR Galati – Solicitant – asigura managementul proiectului si formare profesionala pentru grupurile tinta
S.C CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE S.R.L. Galati – Partener national – asigura implementarea activitatilor proiectului care se vor derula la partener, si formare profesionala continua pentru grupurile tinta.

Valoarea totala a proiectului este de 616.000,00 lei (aprox. 166.486 euro) .
Valoarea totala eligibila este de 591.300,00 lei (aprox. 159.811 euro), din care 578.291,00 lei (aprox. 156.295 euro) reprezinta valoarea eligibila a finantarii nerambursabile, repartizata astfel:
• Valoarea finantarii nerambursabile acordata de Fondul Social European: 491.547,35 lei (aprox. 132.851 euro)
• Valoarea finantarii nerambursabile acordata din bugetul national: 86.743,65 lei (aprox. 23.444 euro)
• Contributia eligibila a beneficiarului: 13.009,00 lei (aprox. 3.516 euro)

Contributia proprie a beneficiarului este asigurata de catre cei doi parteneri ai proiectului, FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR Galati participand cu o pondere de circa 59,07 % din valoarea totala (7.685,00 lei), 40,93 % (5324,00 lei)fiind asigurata de catre S.C CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE S.R.L. Galati.
Proiectul va fi implementat timp de 13 de luni, in perioada cuprinsa intre 01.07.2009 si 31.07.2010.